Snabbväxare är annorlunda – Lars Diethelm, Ahrens Rapid Growth

Tillväxtföretag går sina egna vägar. De låter sig inte styras av branschernas skrivna och oskrivna regler. Ett Tillväxtföretag finner sina egna vägar istället för de upptrampade stigarna. På detta lunchseminarie får du insikter i vad det är som skiljer ett framgångsrikt Tillväxtföretag från ett traditionellt företag.