Solvärmeföretaget Absolicon etablerar sig i Sundsvall – tolv nya tjänster

Joakim Byström och Carlo Semerano, Absolicon

Härnösandsföretaget Absolicon som började med ett forskningsprojekt 2002 startar nu en filial i Diös fastighet Metropol i centrala Sundsvall. Tolv ingenjörer och projektledare tillsätts under sommaren i Sundsvall och företaget har nu sammanlagt 40 anställda i Härnösand, Sundsvall och Örnsköldsvik.

– Vi har ett sanslöst bra utgångsläge nu när vi sitter och förhandlar med ett stort antal av världens största multinationella företag som vill minska sin förbrukning av kol, diesel och naturgas. Vi är bara en handfull företag i världen som kan tillhandahålla dessa lösningar, så framtiden ser minst sagt ljus ut, säger Joakim Byström som är vd på Absolicon.

Absolicon är ett solvärmeföretag som tillsammans med ABB tillverkar robotiserade produktionslinor för koncentrerande solfångare som kan producera värme och ånga upp till 160 grader. Absolicons mission är att förändra världens energikonsumtion genom att hjälpa företag att byta från fossila bränslen genom en lönsam, flexibel och utsläppsfri energilösning med solvärmresurser.

– Stora resurser och mängder av politiska initiativ har i många år ägnats åt att skapa gröna lösningar för transporter och elproduktion. Men 40 procent av koldioxidutsläppen i världen kommer från värmeproduktion med fossila bränslen och här kan vår affärsidé verkligen göra en märkbar skillnad på sikt, även globalt, säger Joakim Byström.

Etableringen innebär att Diös företagshus Metropol fortsätter att fyllas upp. Näringslivsbolaget berättade bland annat tidigt i våras att callcenterföretaget VendoSales etablerade sig i Metropol med 25 medarbetare.

Vill du att vi ska berätta i våra kanaler även om att ditt företag rekryterar, utvecklas eller etablerar sig i Sundsvall? Hör av dig till oss på sundsvallrekryterar@sundsvall.se. Och här kan ni se en film om Absolicons produktion och affärsidé.