Största timmertransporten i Sundsvallsregionen

Företagsbesök hos Richard Ferm och Fermgruppen. Fr. vänster Anders Hedenius, Peder Björk, Richard Ferm, Jonas Albecker, Bodil Hansson och Camilla Dübbel.

Näringslivsbolaget har som mål att besöka så många företag de hinner med varje år. Sundsvallsföretaget Fermgruppen AB är den största timmertransporten i Sundsvallsregionen och företaget har växt från att vara enmansföretag till idag ett 60-tal anställda.

Transport- och logistikföretaget Fermgruppen bildades 2004, men företagets historia sträcker sig längre bak i tiden. I mitten på 60-talet flyttade Lars Ferm från Jörn i Västerbotten till Sundsvall och började köra lastbil, han körde då grus och asfalt under somrarna sedan timmer åt SCA under vintertid. 2004 gick Lars i pension och sonen Richard Ferm startade en ny rörelse och Fermgruppen kom till. Då hade företaget 18 anställda och nio enheter. Under åren har företaget växt sig större, 2010 bildades ett andra åkeri och 2013 bildades ytterligare tre nya bolag.

Idag har Fermgruppen ett 60-tal anställda och är den största transportören i regionen. Fermgruppen består idag av ett moderbolag, två åkerier, ett konsultföretag och ett verkstadsföretag. Näringslivsbolaget besökte företaget tillsammans med kommunpolitikerna Bodil Hansson, Peder Björk och Anders Hedenius för att få en inblick i Fermgruppens verksamhet samt om det finns något kommunen kan göra för företaget. Richard Ferm berättar att det är många faktorer som spelar roll för att verksamheten ska rulla på så smidigt som möjligt, bland annat hur viktigt det är att trafiken flyter på som den ska. Företaget kör med Scanialastbilar, anledningen till det är att Richard Ferm är nöjd med den service som erbjuds.

Vi kör endast med Scanialastbilar och det är just för att de erbjuder sådan bra service här i Sundsvall. Prismässigt gentemot något annat bolag är det ingen skillnad, men jag har en bra relation till de som arbetar på Scania, säger Richard Ferm.

Fermgruppens lastbilar börjar rulla 04:00 på morgonen och kommer tillbaka vid 23:30, förarna kör i olika skift med undantag för fredagar då förarna kör ett skift. Miljötänket är viktigt och lastbilarna är utrustade med lättrullande däck fria från förbjudna oljor. Richard Ferm poängterar att han tycker det är viktigt att man hjälps åt när man kommer från samma ort, därför ser han det som en självklarhet att köra med Bridgestonedäck.

Lastbilarna åker mellan Iggesund i söder, Kramfors/Bollstabruk i norr och Länsgränsen i väster. Vid starten 2004 körde lastbilarna 18 000 mil per år, idag är det tätare trafik vilket gör att de kortaste avstånden i nuläget går på 16 000 mil per år. Richard Ferm berättar att de är med i olika nätverk, bland annat Sveriges åkeriföretag och Jonas Albecker, Näringslivsutvecklare på Näringslivsbolaget, nämner att det finns planer kring ett nätverk för åkeriföretagare.

Tillsammans med Oliver Dogo på Handelskammaren har vi pratat om att få till ett nätverk för Sveriges åkeriföretagare. En chans att nätverka kring olika berörda ämnen så som exempelvis logistik och drivmedel. Just för att tillsammans kunna stötta, komma med förslag och få igång ett tänk hur man kan arbeta med de olika områdena, säger Jonas Albecker.

Fermgruppen har ett bra samarbete med Västermalmsskolan och brukar ta in förare från fordonsprogrammet, de får en egen mentor som brukar vara ett bra stöd menar Richard Ferm. Lastbilarna rullar mellan 80-100 timmar/vecka beroende på vilket schema och bemanning man utgår ifrån.

Bilarna har flera olika förare, ett exempel är ett schema där förarna kör 50 timmar/vecka i sex veckor, sedan är de lediga i tre veckor. Nästan sex (5,77) gånger per år har man tre veckors ledighet vilket brukar vara uppskattat, avslutar Richard Ferm.