Succé för Ambassadörslunchen

Sundsvall Convention Bureau arrangerade sin första Ambassadörslunch den 22 maj och evenemanget var lyckat. Evenemanget skapades för att hylla mötesambassadörer som har tagit ett möte till Sundsvall och som har agerat lokal värd. På plats fanns också kommande lokala värdar och potentiella lokala värdar, för att kunna nätverka och byta erfarenheter med varandra. Kommundirektör Åsa Bellander deltog också på lunchen och tackade för det engagemanget som alla lokala värdar har visat under året och hon betonade också hur viktigt det är med ambassadörer för Sundsvall.

Lunchen var en succé! Vi vill tacka alla mötesambassadörer som har gjort ett fantastiskt jobb och som har genererat 99 miljoner kronor i turistekonomiska effekter. Vi vill också passa på att tacka alla våra partners som hjälper till att skapa trygga lokala värdar, säger Monika Zetterberg och Kenneth Eriksson på Sundsvall Convention Bureau.