Sundsvall Convention Bureau

En Convention Bureau (CVB) arbetar strategiskt med destinationsutveckling av en specifik ort genom möten och bidrar i ett långsiktigt perspektiv till att stärka dess varumärke och tillväxt. 

För att medverka till en fortsatt positiv utveckling av Sundsvall som mötesdestination bedriver Näringslivsbolaget ett målinriktat arbete genom uppdraget Sundsvall Convention Bureau.

Sedan 2015 är Sundsvall Convention Bureau mötesarrangörens enkla väg till staden. Kostnadsfritt agerar vi dörröppnare till den lokala mötesindustrin. Med gedigen kunskap, opartiska råd och stöd i processen att lokalisera möten till Sundsvall är vårt mål att hjälpa till på vägen mot ett lyckat och inspirerande möte.

Våra kostnadsfria tjänster inkluderar:

  • Information och råd; mötesanläggningar, logi, transporter, sociala aktiviteter etc.
  • Produktion av anbud och marknadsföringsmaterial
  • Visningsresor för relevanta beslutsfattare
  • Preliminära bokningar av mötes- och festanläggningar samt hotell. Bokningar överlämnas till er eller vald arrangör
  • Introduktion till lokala aktörer, lokalt näringsliv och myndigheter
  • Ett brett utbud av material som bilder, filmer, presentationer och stadsfakta att användas för redaktionella och marknadsföringssyften
  • Gratis information som stadskartor och turistguider till alla delegater
  • Publicering av ert möte i vår möteskalender