Sundsvall kan bli en cykeldestination i toppklass!

20 miljonerkronorssatsningen ”Dynamo Sundsvall – ett affärsutvecklingsprojekt på rull” är på god väg att förverkligas. Region Västernorrland har precis sagt ja till att medfinansiera projektet med 1,9 miljoner kronor och kommunen är beredda att gå in med cirka 8 miljoner. I slutet av förra veckan lämnades en ansökan in till Tillväxtverket om motsvarande summa, på 9 miljoner kronor.

Projektet är tänkt att pågå under tre år (2020-2023) och under den tiden ska olika spännande banor för terrängcykling anläggas i området kring Södra berget, med Friluftscentrum som nav. 

Närheten till cykeldestinationerna Järvsö och Åre bedöms vara till fördel för Dynamoprojektet och erfarenheterna från norska Trysil där antalet cykeldagar ökade från 25 000-53 000 mellan 2016-2018 visar att konceptet har stor potential. Men framför allt är ”Dynamo Sundsvall” ett affärsutvecklingsprojekt som syftar till att öka konkurrenskraften för små och medelstora företag inom besöksnäringen och skapa hållbar tillväxt med hjälp av nya affärsmodeller och utvecklade affärsidéer, anpassade utifrån cyklisternas behov.

Insatserna ska resultera i nya produkter, tjänster och tillväxt i befintliga och nya företag.

Läs hela pressmeddelandet