Sundsvall rekryterar – Sundsvallsföretaget Masarin växer

Sju nya medarbetare från januari till september. Det betyder att konsultföretaget Masarin Consulting Group som startade 2014 är uppe i 22 anställda.

– Att vi blir fler ligger helt i linje med våra tankar och planer för framtiden, och vi behöver bli några till även under hösten för att kunna möta våra kunders behov på det sätt vi vill. Så om vi blir mellan 25-30 anställda innan året är slut skulle det kännas fint i en bransch där konkurrensen om anställda generellt sett är tuff, säger Johan Herneheim.

Masarin som startades av Peter Axelsson, Niklas Morlin och Johan Herneheim är ett lite annorlunda konsultföretag utifrån den breda kompetensen som finns på så relativt få anställda. På ena sidan finns konsulter som med mer traditionell IT-bakgrund som utvecklare, arkitekter och utvecklingsledare bygger och realiserar tekniska lösningar, och på andra sidan finns djup kompetens inom mellanmänskliga relationer som bidrar till utveckla ledarskap, grupper och team, lösa konflikter och utveckla kultur i organisationen – hela vägen ut till terapeutisk kompetens. Mellan dessa polariteter finns fler spännande kompetensområden inom verksamhetsutveckling, förändringsledning med mer. En bredd som gör att Sundsvallsföretaget kan erbjuda sina kunder riktigt starka team-lösningar.

– Vi är kanske lite av en udda fågel i branschen. Vi har en stark levande kultur och lägger ner mycket tid och kraft på att utveckla människorna som arbetar här och gruppen som sådan. En del kunder brukar säga att de märker när de har en konsult från Masarin inne hos sig – trygga, stabila, kompetenta och vänliga, säger Johan.

Under Good Tech Hack 2018 (Good Tech Conference) deltog Masarin med två lag som under 24 timmar utvecklade ett koncept för att skapa tjänster som skulle kunna göra Sundsvall lättare att leva i genom att tillgängliggöra information från många olika håll, både sensordrivet och öppet data. Det arbetet har fortsatt och utvecklats under tre års tid, och lett fram till en infrastrukturplattform för sensorkommunikation – diwise – som ni kan läsa mer om här. Och nya tjänster och produkter leder ovillkorligen till; – ett ökat behov av kompetens och medarbetare.

– Eftersom vi gärna vill jobba teambaserat så kommer vi under hösten att fortsätta leta olika profiler för att komplettera de team vi har idag, det är lite som att lägga pussel. Så vi söker allt från utvecklare och arkitekter till testledare och utvecklingsledare, och vi ser mycket ljust på framtiden, avslutar Johan.

Vill du att vi ska berätta i våra kanaler även om att ditt företag rekryterar, utvecklas eller etablerar sig i Sundsvall? Hör av dig till oss på sundsvallrekryterar@sundsvall.se.