Referenser och goda exempel

 

Fredrik Granholm (Landstinget Västernorrland) berättar om värdet av att arrangera ett möte i Sundsvall.

 

Feedback för – Boverkets konferensdagar 30 jan – 1 feb 2018, Smart Samhälle

Det är en otroligt fin service vi har fått av Sundsvall Convention Bureau. Att en stad har denna service är av mycket stort värde och ett framgångskoncept. Läs hela feedbacken här!

Glenn Svedin, Mittuniversitetet, berättar om värdet av att ta Historikermötet till Sundsvall.

 

Anneli Wikner, Sundsvalls kommun, berättar om värdet av att ta med sig mötet hem till Sundsvall.

 

Lars Persson Skandevall (Bron Innovation) och Stefan Lundqvist (Sundsvalls kommun) om värdet av att ta Offentliga rummet till Sundsvall.