Fördelar för dig som forskare

Forskning till nytta för näringslivet

Som vi har beskrivit tidigare kan både din verksamhet och Sundsvall som stad ha mycket att vinna på av att stå värd för ett möte eller en kongress. Även för dig personligen kan de nya kontakter och relationer du skapar på en kongress leda till nya steg i din yrkeskarriär.
 
Men Sundsvall har en hel del spetsområden även inom olika forskningsområden som också kan dra fördelar av möten och kongresser:
 

  • Näringslivet kan upptäcka nyttan med din forskning. Det i sin tur kan innebära att dina möjligheter till ett långsiktigt samarbete och ekonomiskt stöd från näringslivet ökar.
  • Mötet eller kongressen är ett utmärkt sätt att skapa kontakter och ett nätverk inom ditt forskningsområde.

    Se mötet eller kongressen som ett kommunikationsverktyg, där du effektivt kan sprida kunskap – men även hämta in ny kunskap – om forskningsresultat och nya rön inom ditt ämnesområde.