En kostnadsfri service

Har du planer på att vara värd för en kongress eller ett möte? Eller vill du ha tips och idéer för att få ut det bästa av Sundsvall som mötesplats? Nyttja oss! Vi hjälper er kostnadsfritt att ta fram priser, preliminärboka logi och lokaler, och/eller sammankoppla er med rätt person på respektive anläggning eller gällande digitala hybrid lösning.


Våra kostnadsfria tjänster inkluderar:

  • Information och råd; mötesanläggningar, logi, transporter, sociala aktiviteter etc.
  • Produktion av anbud och marknadsföringsmaterial
  • Visningsresor för relevanta beslutsfattare
  • Preliminära bokningar av mötes- och festanläggningar samt hotell. Bokningar överlämnas till er eller vald arrangör
  • Introduktion till lokala aktörer, lokalt näringsliv och myndigheter
  • Ett brett utbud av material som bilder, filmer, presentationer och stadsfakta att användas för redaktionella och marknadsföringssyften
  • Gratis information som stadskartor och turistguider till alla delegater