Sundsvalls kommun slopar avgift för uteserveringar

Sundsvalls kommun har beslutat att helt slopa avgifterna för upplåtelse av mark för uteserveringar under 2020. Stadsbyggnadskontoret har dessutom börjat ta bort sand och grus i Stenstan tidigare än vanligt, vilket möjliggjort att uteserveringar kan öppnas redan nu.

På så sätt hoppas kommunen bidra till att Sundsvall även under den här speciella situationen kan ha en levande stadskärna under sommaren och att restauranger och caféer får något bättre ekonomiska förutsättningar för att bedriva sina verksamheter. I ett pressmeddelande beskriver företrädarna för de sex partierna som står bakom beslutet, även tidigare krisinsatser riktade till Sundsvalls näringsliv, och öppnar för att ytterligare åtgärder och insatser kan tillkomma ”för att bidra med att såväl minska smittspridningen som lindra negativa konsekvenser som viruset får för oss sundsvallsbor”. 

Sundsvalls kommun slopar avgift för uteserveringar (pdf, öppnas i nytt fönster)