Sundsvall erbjuder ett diversifierat och vitalt näringsliv med några starka draglok. Vi ger dig fakta och verktyg för att hänga med på en spännande tillväxtresa.

Sundsvalls kommun har cirka 100 000 invånare och i Sundsvallsregion bor drygt 200 000 invånare, vilket gör Sundsvall till en av norra Sveriges starkaste arbetsmarknader.

Med ett diversifierat näringsliv finns en mångfald av kompetenser och talanger, något som stärks av Mittuniversitetets närvaro. En bred mix av branscher, myndigheter och forskning ges goda förutsättningar för utveckling och innovation. Starka draglok bidrar till näringslivets specialisering och förnyelse. De är bland annat skogsindustrin, en stark IT-sektor samt tjänsteproducenter inom bank, försäkring och pensioner. 

Sundsvalls position kommer att stärkas ytterligare när Sundsvalls logistikpark står färdig år 2024. En djuphamn med industrimark, ny järnvägsanslutning och logistikområden innebär snabba och hållbara transporter av både gods och kompetens.

Viktiga infrastruktursatsningar kommer att stärka arbetsmarknadsregionens utveckling ytterligare. Utbyggnad pågår av nya Ostkustbanan med dubbelspår hela vägen från Kramfors till Gävle. Med hastigheter upp emot 250 kilometer i timmen kan resan mellan Stockholm – Sundsvall ta två timmar, en timme mellan Sundsvall – Gävle.

Dessutom erbjuder Sundsvall konkurrenskraftiga priser och stabil tillgång på grön energi från vind- och vattenkraft. Oavsett bransch, om du är intresserad av att etablera verksamhet, rekrytera personal, starta ett nytt företag, eller utveckla redan befintlig verksamhet så erbjuder vi dig en väg in genom Företagscenter Sundsvall.