Det har snart gått fyra år sedan varumärkesplattformen ”Sundsvall – Norrlands huvudstad” gick i graven. Sedan dess har ett gediget varumärkesarbete genomförts, där bland annat 3 000 personer i och utanför Sundsvall har fått ge sin bild av vad som utmärker Sundsvall. 

Ett platsvarumärke är de samlade associationer, tankar och värden som finns runt en plats. Det ägs gemensamt av alla som bor och verkar på platsen. Alla platser har ett varumärke, vare sig man jobbar aktivt med det eller inte. Det är inget man kan välja bort. De platser som arbetar aktivt med sitt varumärke har möjlighet att påverka bilden, medan de som inte gör någonting ger människor fri tolkningsrätt. I det senare fallet finns risken att bilden inte blir den önskade.

Ett varumärke är vad människor förväntar sig att det ska vara. Svaga varumärken berör oss inte, eller blir otydliga för att ger oss för många löften. Typiskt för starka varumärken är att det håller vad de lovar och levererar minst det du förväntar dig.

En hävstång för önskad utveckling

Att arbeta med ett platsvarumärke handlar inte om att marknadsföra en logotyp och en slogan. Det innefattar mycket mer och kan, rätt uttryckt och använt, vara en hävstång i arbetet att utveckla en hel region. Genom att invånare, näringsliv och offentliga aktörer gemensamt arbetar med enhetlig, långsiktig och strategisk utveckling och marknadsföring av platsen, skapas förutsättningar för tillväxt.

Det är detta som ryms i begreppet platsvarumärke och det är något alla som bor och verkar på platsen har nytta av. I det arbetet finns kraft för förändring och förnyelse lika mycket som det kan bidra till en stärkt attraktivitet och lokal stolthet.

Verktygslåda på webben

På webbplatsen delasundsvall.se kan du: 

  • Hämta bilder, filmer, texter och annat
  • Hitta starka argument och bevis för Sundsvall
  • Inspireras av hur andra gör
  • Läsa om hur tillväxt och välfärd hänger ihop med varumärket Sundsvall