Sundsvalls väg framåt


Näringslivsbolaget har en viktig roll i att skapa förutsättningar för tillväxt i Sundsvall och regionen i initiativet Sundsvalls väg framåt. Här kan du läsa mer om vårt arbete kring området näringslivsutveckling och fysisk planering.