Svara på enkäten om företagsrankingen

Nu är Svenskt Näringslivs enkät kring företagsrankingen ute. 400 företag i Sundsvall – främst medlemsföretag i Svenskt Näringsliv – har nu chansen att svara på om företagsklimatet i kommunen förbättrades under pandemiåret. Om du är en av dem som har möjlighet att ge ditt omdöme, så hoppas vi att du tar vara på den chansen. Det är viktigt för oss som kommun att få vägledning kring hur vi ska bli ännu bättre på att tillgodose företagens behov. Här kan du läsa mer om metoden och syftet med enkäten.