Tillväxt i fokus i Sundsvalls väg framåt!

Initiativet ”Sundsvalls väg framåt” inleddes i samband med att ett flertal företag, bland annat Casino Cosmopol, SCA Ortviken och Smålandsvillan inom loppet två veckor beslutade att lägga ner sina verksamheter i Sundsvall.

En styrgrupp tillsattes snabbt och flera arbetsgrupper bildades i syfte att samordna resurser i samhället kring omställning, matchning och företagsetableringar.

Näringslivsbolaget och vd:n Eva Nyh Hederberg finns tillsammans med stadsbyggnadsdirektören Magnus Ydmark med i den arbetsgrupp som hanterar näringslivsutveckling och fysisk planering. I grund och botten handlar det om att skapa förutsättningar för tillväxt i Sundsvall och regionen.

Några viktiga ingredienser i detta arbete är att:

aktivt arbeta med nya etableringar – bland annat handlar det om att kunna erbjuda mark och lokaler till företag och verksamheter som vill etablera sig i Sundsvall. Läs mer här
* Skapa förutsättningar för tillväxt i befintliga företag – bland annat utvecklar vi NSAB:s tjänst ”Tidigt kundmöte” där företag får hjälp med t ex mer komplicerade tillståndsfrågor som berör flera av kommunens förvaltningar, bolag eller myndigheter. Vi arbetar även med att digitalisera kommunens myndighetsutövning för att göra ärendehanteringen enklare och effektivare för dig som företagare. Läs mer om Tidigt kundmöte här
* aktivt arbeta för att inspirera fler att starta företag i Sundsvall – bland annat i samarbete med Nyföretagarcentrum och andra aktörer.
* Inventera företagens behov av mark, lokaler, kompetens och investeringar/finansiering – 250 företag som redan tidigare aviserat att de vill växa har fått svara på en enkät kring ovanstående frågor. Dessa – både privata och offentliga arbetsgivare – har bland annat uttryckt behov av att rekrytera sammanlagt över 1 300 personer. Styrgruppen för Sundsvalls väg framåt ska nu analysera resultatet och i samverkan med relevanta samarbetspartners skapa en handlingsplan för det fortsatta arbetet. Läs ST:s artikel om rekryteringsbehovet här

Här kan du läsa mer om Sundsvalls väg framåt och ambitionen att öka sysselsättningen