Näringslivsbolagets Tillväxtenkät 2016

Tack för att du valt att fylla i enkäten. Om vi på Näringslivsbolaget får en god bild av vilka utmaningar och tillväxthinder som finns för företagens utveckling, så har vi möjlighet att svara upp med relevanta utbildningsinsatser och andra åtgärder. I slutet av enkäten ber vi därför om kontaktuppgifter till er som kan tänka er att svara på ytterligare några frågor.

Har du frågor? Tveka inte på att kontakta oss

Hans Holmgren
Projektledare
hans.holmgren@sundsvall.se
073-280 75 73
Petter Ekman
Affärsområdeschef Näringsliv
petter.ekman@sundsvall.se
070-699 57 55

Enkäten är nu stängd.