Utvecklingscheckar inom naturturism

Tillväxtverket erbjuder inom kort utvecklingscheckar som ska bidra till att öka natur- och ekoturismföretags förmåga att utveckla och ställa om sin verksamhet. Stödet är en del i ett uppdrag som regeringen har gett Tillväxtverket som handlar om att stärka förändringsförmågan och omställningen i besöksnäringsföretag.

Utlysningen är planerad att omfatta cirka 20 miljoner kronor och ni kan ansöka om 50 000-150 000 kronor för ert projekt. Utlysningen planerar att öppna i slutet på februari 2021.

Utvecklingschecken ska bidra till att stärka företagets förmåga till hållbar utveckling och omställning.

Checken kan användas till

 • målgrupps- och marknadsanalyser
 • att styra om/anpassa befintlig verksamhet till följderna av pandemin, klimatomställning/behovet av mindre klimatpåverkan och den digitala strukturomvandlingen
 • omarbetning av marknadskommunikation eller särskilda marknadsföringsinsatser mot ny målgrupp
 • digital utveckling, till exempel av digitala boknings- och försäljningskanaler
 • investeringar och arbetsinsatser för att utveckla hållbara produkter och tjänster
 • hållbarhetsinsatser, till exempel certifieringar.

Mer om Tillväxtverkets arbete för att stärka svensk besöksnäring.

Målgrupp

Utlysningen är nationell och riktar sig till små företag inom natur- och ekoturism* som erbjuder produkter/tjänster till besökare. Även enskilda firmor kan söka stödet.

Ni kan söka utvecklingscheck om ert företag

 • bedriver verksamhet på marknadsmässiga villkor
 • har en årsomsättning som inte överstiger 10 miljoner euro
 • hade en årsomsättning om minst 300 000 kronor år 2019
 • utgör din huvudsysselsättning
 • sysselsätter mindre än 50 personer
 • ej är på obestånd eller i rekonstruktion.

* Med naturturismföretag menar vi företag som erbjuder aktiviteter och andra turismtjänster till besökare med naturupplevelsen i centrum. Med ekoturismföretag menar vi företag som, med respekt för den lokala kulturen, erbjuder produkter eller tjänster som bidrar till hållbar ekologisk, social och ekonomisk utveckling. Det ska ske med minimal påverkan på naturmiljöer.

Kontakt på Tillväxtverket

Daniel Thuresson
E-post: fornamn.efternamn@tillvaxtverket.se
Telefon: 08-681 77 11