Vad vet du om Sundsvalls strategiska samhällsutvecklingsarbete?

Nya Ostkustbanan, handlingsplanen för bostadsförsörjning och strategin för vår kompetensförsörjning inom de branscher som idag har svårt att rekrytera personal. Det är några av de punkter som just nu är på agendan på Sundsvalls kommuns avdelning för strategisk samhällsutveckling. Här kan du ta del av hela nyhetsbrevet som beskriver det aktuella arbetet inom denna viktiga sektor.

Foto: Heja Sundsvall