Välkommen på branschträff!

Foto: Evelina Ytterbom

Framtidens besöksnäring i Destination Sundsvall

Tid: 28 april 13.00 – 16.00. OBS! Tidigarelagd 1 timme.
Plats: Digitalt via Teams

Program
________________________________________________

Besöksnäringens betydelse för regional utveckling
Robert Petterson, Turismforskare, ETOUR
Christian Söderberg, Näringslivschef, Timrå kommun
Mats Gustafsson, Näringslivschef, Ånge kommun
Evelina Wahlqvist, Etableringsstrateg, Sundsvall kommun

Visit Swedens uppdrag och sommarkampanj
Michael Persson Gripkow, Brand & Strategic Marketing Officer, Visit Sweden

Entreprenörer och aktörer som delar med sig av sina erfarenheter
Annelie Harmrin, Bergeforsfisket
Pontus Andersson, Mitt Musteri
Susanne Wernersson, Hotel Baltic

Dessutom:
Den uppdaterade hemsidan visitsundsvall.se
Information om aktuella projekt
Workshop
Nätverkande
________________________________________________

Träffen är avgiftsfri och anmälan sker här senast 27 april. Länk till träffen kommer nästa vecka i ett separat mejl.

Varmt välkommen!
Anna Borggren, Lena Gustafsson, Fredrik Eriksson

Destination Sundsvall

Kontaktperson:
Hans Holmgren
Tel: 073-280 75 73
Mejl: hans.holmgren@sundsvall.se