Var med och bidra till Sundsvalls utveckling

Om du är företagare har du nu möjlighet att bidra till ett förbättrat näringslivsklimat i Sundsvall, genom att svara på några frågor. Enkäten syftar till att Näringslivsbolaget ska få en bättre bild av vilka tillväxthinder och utmaningar som kommunens företagare har. Gå in på www.naringslivsbolaget/tillvaxtenkat/ och var med och bidra till en ökad tillväxt i Sundsvall.