Styrelsen i Näringslivsbolaget i Sundsvall AB

 

Anneli Rehnfors, ordförande

Med en lång lednings- och chefserfarenhet inom företagar- och besöksnäringsorganisationer, samt som egenföretagare både i Asien och i Sverige, har jag ett stort intresse av strategiska utvecklingsfrågor inom dessa områden. Jag vill arbeta för en ökad tillgänglighet och service till företagen och att vi tillsammans skapar ett gott företagsklimat.

Maila Anneli Rehnfors


 

 

 

Eva Bergström Selling, vice ordförande
I stora delar av mitt liv har jag levt i företagarmiljö, och jag är intresserad av samhällsfrågor i stort där möjligheten till arbete utgör grunden till ett gott liv. Jag känner även att mitt engagemang i NSAB på ett bra sätt kompletterar mitt uppdrag i barn- och utbildningsnämnden där bl. a kompetensförsörjningsfrågor diskuteras och beslutas.

Maila Eva Bergström Selling

 


 

 

 

Bengt-Göran Persson
Med 50 års erfarenhet som företagare, styrelseledamot och som vd i en mängd olika företag – inte minst inom industriell verksamhet – kan jag tillföra viktiga erfarenheter i mitt uppdrag som ledamot i NSAB:s styrelse. Idag jobbar jag mycket med produkt- och affärsutveckling, samt kompetens- och kapitalförsörjning till andra företag.

Maila Bengt-Göran Persson

 


 

 

 

Cecilia Backlund 
Ett väl fungerande näringsliv är otroligt viktigt för Sundsvalls tillväxt. Jag vill jobba för att skapa de bästa förutsättningarna för ett gott företagsklimat både för små och stora företag i vår kommun. Jag är själv egenföretagare och vill även jobba för fler kvinnliga företagare i Sundsvall.

Maila Cecilia Backlund

 


 

 

Gunnar Jönsson
Jag är själv egen företagare och har ett stort intresse för näringslivsfrågor. Eftersom jag bor i glesbygd, så vill jag använda en del av mitt inflytande i NSAB:s styrelse för att lyfta frågor som handlar om just företagande, turism och service på landsbygden. Det är viktigt att hela Sundsvall lever och utvecklas.

Maila Gunnar Jönsson

 


 

 

 

Anna Frisk
Jag är sundsvallsbo, driver två egna företag och är intresserad av utvecklingsfrågor, därför tackade jag ja till en plats i Näringslivsbolagets styrelse. Ett både intressant och utvecklande uppdrag där jag upplever att jag får vara med och göra skillnad. 

Maila Anna Frisk

 


 

 

 

Mikael Westin
För mig är ett väl fungerande näringsliv en förutsättning för ett samhälle som utvecklas. När Sundsvall växer, nya företag startas och befintliga utvecklas, då får vi fler i arbete och mer resurser till välfärden.

Maila Mikael Westin