Bolagsstyrelse

 

Anneli Rehnfors, ordförande
Med en lång lednings- och chefserfarenhet inom företagar- och besöksnäringsorganisationer, samt som egenföretagare både i Asien och i Sverige, har jag ett stort intresse av strategiska utvecklingsfrågor inom dessa områden. Jag vill arbeta för en ökad tillgänglighet och service till företagen och att vi tillsammans skapar ett gott företagsklimat.

Mejla Anneli Rehnfors

 


Bengt-Göran Persson
Med 50 års erfarenhet som företagare, styrelseledamot och som vd i en mängd olika företag – inte minst inom industriell verksamhet – kan jag tillföra viktiga erfarenheter i mitt uppdrag som ledamot i Näringslivsbolagets styrelse. Idag jobbar jag mycket med produkt- och affärsutveckling, samt kompetens- och kapitalförsörjning till andra företag.

Mejla Bengt-Göran Persson

 


Cecilia Backlund 
Ett väl fungerande näringsliv är otroligt viktigt för Sundsvalls tillväxt. Jag vill jobba för att skapa de bästa förutsättningarna för ett gott företagsklimat både för små och stora företag i vår kommun. Jag är själv egenföretagare och vill även jobba för fler kvinnliga företagare i Sundsvall.

Maila Cecilia Backlund

 


Anna Frisk
Jag är sundsvallsbo, driver två egna företag och är intresserad av utvecklingsfrågor, därför tackade jag ja till en plats i Näringslivsbolagets styrelse. Ett både intressant och utvecklande uppdrag där jag upplever att jag får vara med och göra skillnad.

Mejla Anna Frisk

 


Mikael Westin
För mig är ett väl fungerande näringsliv en förutsättning för ett samhälle som utvecklas. När Sundsvall växer, nya företag startas och befintliga utvecklas, då får vi fler i arbete och mer resurser till välfärden.

Mejla Mikael Westin

 Leif Nilsson, vice ordförande
Ett näringsliv som utvecklas och växer i Sundsvall är väldigt viktigt för oss alla i kommunen. Då skapas tillväxt och arbetstillfällen vilket gynnar oss alla. Jag hoppas att vi alla i Näringslivsbolaget i Sundsvall AB:s styrelse kan vara en resurs för att bidra till det målen. Ser med intresse att jobba tillsammans med alla i bolaget framöver för dessa frågor.

Mejla Leif Nilsson


Nils Åke Malmdin
Jag har i mer än 40 år arbetat som cellulosaingenjör inom olika innovationsföretag med verksamhet såväl nationellt som internationellt. De senaste 23 åren som ansvarig för försäljning och marknadsföring i ett internationellt företag i branschen, vilket har gett mig en viktig insikt i näringslivets verksamhet och förutsättningar.

Mejla Nils Åke Malmdin