Vill du bli vår nya destinationsutvecklare?

Destination Sundsvall består av tre kommuner, Timrå, Ånge och Sundvall. Vi är en attraktiv region som erbjuder sköna naturuppleveler i kombination med attraktiva evenemang, shopping, restauranger och en unik arkitektur. Sundsvall blev under 2017 framröstad till Sveriges vackraste stad.

I destinationen samarbetar vi med våra grannkommuner i syfte att stärka besöksnäringen och bidra till affärsutveckling i destinationens företag. Vi har dessutom ett nära samarbete med Region Västernorrland och vår granndestination i norr; Höga Kusten, inte minst i projekt som kan bidra till att stärka företag och verksamheter inom besöksnäringen. 

Tjänsten som destinationsutvecklare på Näringslivsbolaget i Sundsvall är ett tio månaders vikariat och ditt huvudsakliga uppdrag är att arbeta strategiskt för att våra aktörer/företag som är verksamma inom besöksnäringen får förutsättningar att utvecklas och stärka sin affärsverksamhet. Du arbetar nära företagen inom besöksnäringen och övrigt näringsliv där vi tillsammans utvecklar och marknadsför Destination Sundsvall.

Du kommer att arbeta i olika utvecklingsprojekt inom besöksnäringsbranschen i syfte att skapa kvalitativa besöksanledningar.
A och O i ditt arbete som destinationsutvecklare är att skapa goda förutsättningar för besöksnäringens företag, exempelvis genom att inspirera, informera, kompetensutveckla och skapa ny samverkan mellan aktörer.

Du som söker jobbet som Destinationsutvecklare i Sundsvall bör ha utbildning och/eller erfarenhet av att jobba med besöksnäringsfrågor. Vi ser det som meriterande om du har erfarenheter från möten och kongresser inom besöksnäringsbranschen, och det är av vikt att du är bra på att kommunicera och samverka, liksom att du uttrycker dig väl i tal och skrift. B-körkort erfordras.

Näringslivsbolaget i Sundsvall AB (NSAB) är ett helägt kommunalt bolag med säte i Stadshuset i centrala Sundsvall. Vårt uppdrag är att bidra till en ökad tillväxt i Sundsvall, bland annat genom att arbeta med etableringar, nya företag, utveckling av befintliga företag och besöksnärings/destinationsfrågor. I det näringslivspolitiska programmet framgår tydligt att näringslivsfrågorna ska prioriteras i Sundsvall och programmet utgör riktlinjerna för NSAB:s verksamhet.

Skicka din ansökan senast 21/4 2021 till anna.borggren@sundsvall.se
Tjänsten tillsätts omgående.