Webbsändningar

Som komplement till våra företagarfrukostar och andra fysiska nätverksträffar, har Näringslivsbolaget från och med våren 2020 även genomfört ett antal webbsändningar, riktade till våra målgrupper inom näringsliv och besöksnäring. Givetvis är coronapandemin en delförklaring till denna nya satsning, men det goda utfallet för sändningarna gör att vi beslutat att fortsätta med konceptet, som förhoppningsvis även kan locka delvis nya målgrupper.

Så här långt har webbsändningarna både behandlat olika stöd och råd till företag under pandemin, Logistikparkens potential för befintliga företag och nya etableringar, samt rena rekryteringsevent för IT-branschen exempelvis. Fortsättningsvis kommer webbsändningarna ha ett visst fokus på omställning, kompetensförsörjning, bristyrken och utbildningsmöjligheter, utifrån de nya utmaningar som dykt upp i regionen på grund av coronapandemin och ett antal uppmärksammade företagsnedläggningar. 

Våra webbsändningar finns att se live på vår Facebooksida samt i efterhand på vår youtube-kanal.