Välkommen till

Näringslivsbolaget Sundsvall

24 September 2019

Skatteverket informerar - Nya Företagare, enskild firma

Storgatan 50, Sundsvall

En informationsträff för dig som nyligen registrerat en enskild firma. Vi går igenom skatter och avgifter samt hur du enkelt redovisar uppgifterna till oss genom våra e-tjänster.

Vi svarar på dina frågor och förklarar hur preliminärskatten fungerar samt varför det är viktigt att sköta bokföringen.

Du får även information om

•moms
•intäkter och kostnader
•egenavgifter
•skattekontot.

Tid:18:00-21:00
https://www.skatteverket.se/foretagochorganisationer/drivaforetag/informationstraffarochwebbseminarier/regionerobsbytejnamnpaarkiven/norraregionen/sundsvall20190924nyforetagareenskildfirma.5.8bcb26d16a5646a148b664.html

Bra gjort för Sundsvall – augusti 2019

 

 

Se vår webbsända företagarfrukost 28 augusti