Företagarfrukost 31/1

Se hela företagarfrukosten i efterhand!

Klicka här

Bra gjort för Sundsvall – januari 2018

27604541_10155371790984077_76724376_o

I över 30 år har han varit detta klassiska yrke trogen och sedan han tog över verksamheten 2002 pekar alla siffror uppåt. Utom den som gäller arbetsrelaterade olyckor.

Tidigare skedde en i månaden – sedan han införde obligatorisk träning på arbetstid 2013 så är siffran 3. Sammanlagt.

Däremot har ett bolag blivit tre, antalet anställda har ökat från 11 till 24 och den totala omsättningen har stigit från 5 till 19 miljoner. Att trivseln numera alltid är prio 1 och att könsfördelningen är jämnare än i något annat företag i denna mansdominerade bransch, har gjort att hans samvete är betydligt renare än hans arbetskläder.

Det finns ingen anledning att ”viska” fram ett grattis, utan vi kan högljutt utbrista; Bra gjort för Sundsvall!

John Iggström – Sundsvalls Södra sotningsdistrikt

Se vår webbsända företagarfrukost 31 januari