Besöksnäring

Destination Sundsvall är ett samarbete mellan de tre kommunerna i Medelpad: Sundsvall, Timrå och Ånge. Samarbetet gör att vi har en enorm bredd när det gäller evenemang, sevärdheter, naturupplevelser och allt som rör ”bo, äta och göra”. 

Idag verkar cirka 300 besöksnäringsföretag som sysselsätter nästan 2000 personer i destinationen. Tillsammans gör vi bland annat destinationsmagasinen DSTN SUNDSVALL och förser besökare med tips på Visit Sundsvalls webbplats.

En stark besöksnäring med kvalitativa besöksmål och trevliga upplevelser för besökare skapar attraktiva miljöer, såväl i stad som på landsbygd. Att aktivt arbeta med besöksnäring skapar tillväxt och inflyttning till våra kommuner.

Inom Destination Sundsvall jobbar vi aktivt med att driva, stötta och medverka i olika utvecklingsprojekt. I dagsläget medverkar vi i en handfull olika projekt som handlar om allt från att bygga infrastruktur till att utveckla nya och hållbara besöksmål samt till att hitta marknadsföringskanaler för vår fantastiska matkultur och lokala producenter.

Ett av de nyaste projekten ska bidra till att stärka samverkan mellan länets två destinationer, Destination Sundsvall och Höga Kusten, och säkra en långsiktig struktur för utveckling av länets besöksnäring. Projektet genomförs med medel tilldelade av Tillväxtverket ur Europeiska regionala utvecklingsfonden och pågår till år 2023.

InfoPoints och Turistinformation

Under 2020 lanserades destinationens digitala utlokaliserade ”minituristbyråer” så kallade InfoPoints. Dessa installerades hos flera av destinationens aktörer där våra besökare rör sig. Målet med InfoPoint-konceptet är att på ett tillgängligt sätt ge service till besökare. 

I Sundsvall når du destinationens turistinformation på 060-658 58 00 och på www.visitsundsvall.se finns mer information om boende, restauranger och evenemang med mer.

Sociala kanaler

På Visit Sundsvalls webbplats hittar du all information som riktar sig till våra besökare inom och utanför vår destination. På våra sociala kanaler finns inspirerande innehåll för att väcka nyfikenhet och intresse kring vår destination.

Visit Sundsvall webbplats
Visit Sundsvall Facebook
Visit Sundsvall Instagram 

Här finns bredden, under alla säsonger. En destination – året om.

Får du inte våra inbjudningar?
Vill du få inbjudan till våra dialogmöten, destinationens branschdagar, nyhetsbrev och annan matnyttig information kring besöksnäring? Skicka ett mail till oss så lägger vi in dig, turistbyran@sundsvall.se.