Destination Sundsvall är ett samarbete mellan de tre kommunerna i Medelpad: Sundsvall, Timrå och Ånge.  Samarbetet gör att vi har en enorm bredd när det gäller evenemang, sevärdheter, naturupplevelser och allt som rör ”bo, äta och göra”. 

Idag jobbar nästan 2000 personer inom besöksnäringen i vår destination. 2011 omsatte branschen 3,6 miljarder kronor och gav cirka 140 miljoner i skatteintäkter. Tillsammans gör vi bland annat Destinationsmagasin och Visit Sundsvalls webbplats.

En stark besöksnäring med kvalitativa besöksmål och trevliga upplevelser för besökare skapar attraktiva miljöer, såväl i stad som på landsbygd. Att aktivt arbeta med besöksnäring skapar tillväxt och inflyttning till våra kommuner.
Inom Destination Sundsvall jobbar vi aktivt med att driva, stötta och medverka i olika utvecklingsprojekt. I dagsläget medverkar vi i en handfull olika projekt som handlar om allt från att bygga infrastruktur till att utveckla nya och hållbara besöksmål samt till att hitta marknadsföringskanaler för vår fantastiska matkultur och lokala producenter.
Det har precis blivit klart med ett nytt projekt som ska bidra till stärkt samverkan mellan länets två destinationer, Destination Sundsvall och Höga Kusten, och säkra en långsiktig struktur för utveckling av länets besöksnäring. Projektet genomförs med medel tilldelade av Tillväxtverket ur Europeiska regionala utvecklingsfonden och pågår till år 2023.

InfoPoints och Turistbyrå

Inför sommaren 2020 lanserades Destinationens digitala utlokaliserade ”turistbyråer” så kallade InfoPoints. Dessa installerades hos flera av Destinationens aktörer där våra besökare rör sig. InfoPointkonceptet ska på ett tillgängligt sätt ge service till besökare.
I slutet av 2020 planerar vi att lanserar en ny, modern mobilresponsiv hemsida.

I Sundsvall finns destinationens turistbyrå i form av upplevelsecentret Stenstan Visitor Center. Här kan besökare få hjälp inför sitt besök i destinationen. De kan dessutom få lära sig mer om Sundsvalls historia, nutid och framtid i form av olika utställningar, guidade turer och filmer.

Sociala kanaler

På Visit Sundsvalls webbplats hittar du all information som riktar sig till våra besökare inom och utanför vår destination. På våra sociala kanaler finns inspirerande innehåll för att väcka nyfikenhet och intresse kring vår destination.

Visit Sundsvall webbplats
Visit Sundsvall Facebook
Visit Sundsvall Instagram 

Här finns bredden, under alla säsonger – året om.

Aktuellt just nu

Inspirationsföreläsningar för företag inom besöksnäring!

Besöksnäringen förändrades dramatiskt när pandemin slog till. Hur påverkar det mig som aktör i branschen – idag och i framtiden? Hur ska jag kommunicera på bästa sätt för att nå mina kunder, gamla som nya. 

Möt tre experter på området via digitala föreläsningar! 

1 december kl 09:00 Hanaw Rashid – Hur når jag fram i det digitala bruset? 

2 december kl 09:00 Elaine Eksvärd – Hur gör jag för att få folk att lyssna?

3 december kl 09:00 Kairos Future – Hur förändras besöksnäringen efter pandemin?

Läs mer och anmäl dig till tre kostnadsfria föreläsningar här.

Dialogmöte
Du som arbetar på, eller driver ett företag, inom besöksnäringsbranschen i Sundsvall, Timrå eller Ånge! 

Vi välkomnar dig till ett digitalt dialogmöte tillsammans med oss på Destination Sundsvall den 8 december kl 15:00 – ca 16:00.