Etablera och utveckla företag

Tillsammans skapar vi den bästa tillväxten

Det ska vara lätt att starta och driva företag i Sundsvall.

Det är det som skapar ett bra näringslivsklimat. Vi är på rätt väg. Ett bevis på det är att WSP, som är ett av världens ledande analys- och teknikkonsultföretag 2015 listade Sundsvall som den kommun med den mest robusta tillväxtpotentialen norr om Dalälven.

I SKL:s mätning ”Öppna jämförelser – Företagsklimat” är vi sjätte bäst i hela landet bland större kommuner vad gäller mydighetsutövning. En mätning som fokuserar på vårt bemötande, samt vår kompetens och tillgänglighet, när vi hanterar till exempel tillståndsärenden.

Näringslivsbolagets uppgift är att tillsammans med våra samarbetspartners och vårt breda nätverk lotsa dig rätt, oavsett företagets storlek och bransch, eller vilken utvecklingsfas ditt företag befinner sig i. Vi hjälper dig bland annat i frågor som rör lokaler och tomter, kontakter med lokala finansiärer, miljöfrågor, bygglov eller utbildning/kompetensutveckling.

Vi har flera olika typer av nätverk som vi använder för att lösa era frågeställningar, behov eller önskemål inom en rad områden. Det kan röra sig om lokal- eller tomtbehov, kontakter med lokala finansiärer, miljöfrågor, bygglov eller utbildning bland annat.

Vi samarbetar med de flesta av näringslivets aktörer och har ett mycket gott samarbete med Landstinget, Länsstyrelsen, Mittuniversitetet och andra aktörer kring allt som rör etableringar. Och när en ny verksamhet etableras i Sundsvall, så får både arbetsgivare och medföljare stöd av vår inflyttningsservice i allt det praktiska som måste hanteras när man är nyinflyttad på orten.

Sundsvall erbjuder även Sveriges vassaste Servicegaranti. Den är till för att säkerställa ”en väg in” när det gäller handläggning av kommunala ärenden. Det handlar bland annat om en garanterad svarstid, där du får tillbaka 50 procent av avgiften om inte svarstiden hålls.

Näringslivsbolaget håller dessutom i Tidiga kundmöten, där vi ser till att du vid ett och samma möte får träffa alla förvaltningar och myndigheter som är involverade i ditt ärende. Om det är enkelt för dig att driva ditt företag i Sundsvall, så ökar tillväxten och näringslivsklimatet förbättras. Så tänker vi.