Etablera och utveckla

Näringslivsbolagets uppgift är att tillsammans med våra samarbetspartners och vårt breda nätverk lotsa dig rätt, oavsett företagets storlek och bransch, eller vilken utvecklingsfas ditt företag befinner sig i. Tillsammans skapar vi tillväxt. 

Det kan röra sig om frågor kring:

  • Lokal- eller tomtbehov
  • Kontakter med lokala finansiärer
  • Miljöfrågor
  • Bygglov
  • Utbildning/kompetensutveckling

Vi samarbetar med de flesta av näringslivets aktörer och har ett mycket gott samarbete med Region Västernorrland, Länsstyrelsen, Mittuniversitetet och andra aktörer kring allt som rör etableringar. När en ny verksamhet etableras i Sundsvall får både arbetsgivare och medföljare stöd av vår inflyttningsservice i allt det praktiska som måste hanteras när man är nyinflyttad på orten.

Tillväxtpotential i Sundsvall

Det ska vara lätt att starta och driva företag i Sundsvall och vi är på rätt väg. 2015 listade WSP, ett av världens ledande analys- och teknikkonsultföretag Sundsvall som den kommun med mest robusta tillväxtpotentialen norr om Dalälven.

I SKL:s mätning ”Öppna jämförelser – Företagsklimat” är vi sjätte bäst i hela landet bland större kommuner vad gäller myndighetsutövning. En mätning som fokuserar på vårt bemötande, samt vår kompetens och tillgänglighet, när vi hanterar till exempel tillståndsärenden.

Sundsvall erbjuder även en av Sveriges bästa servicegarantier. Den är till för att säkerställa när det gäller handläggning av kommunala ärenden. Det handlar bland annat om en garanterad svarstid, där du får tillbaka 50 procent av avgiften om inte svarstiden hålls.

Näringslivsbolaget håller i tidiga kundmöten som är en del i servicegarantin, där vi ser till att du vid ett och samma möte får träffa alla förvaltningar och myndigheter som är involverade i ditt ärende. Om det är enkelt för dig att driva ditt företag i Sundsvall, så ökar tillväxten och näringslivsklimatet förbättras.