Om oss

Näringslivsbolaget skapar goda förutsättningar för människor och företag att verka och samverka i Sundsvall samtidigt som vi väcker intresse för att besöka och ta del av allt platsen har att erbjuda. Tillsammans skapar vi tillväxt i Sundsvall.

Näringslivsbolaget i Sundsvall AB bildades 1 januari 2012 och är ett helägt kommunalt bolag. Bolaget består av en avdelning för Näringsliv (verka) och en avdelning för Besöksnäring (besöka). Uppdraget baseras på de ägardirektiv som har fastställts i kommunfullmäktige.

Näringslivsbolaget ansvarar för genomförande och uppföljning av det näringslivspolitiska programmet i Sundsvalls kommun. Vi har fått ett stort mandat och en viktig roll i att skapa förutsättningar för tillväxt och mervärde inom näringsliv och besöksnäring. Framför allt handlar vårt uppdrag om att vi tillsammans ska arbeta för att fler företag vill etablera sig i Sundsvall och att befintliga företag får rätt förutsättningar att växa.

Vi arbetar med fem bolagsmål:

  • Befintliga företag växer i Sundsvall
  • Fler företag etablerar sig i Sundsvall
  • Fler nya företag startas i Sundsvall
  • Fler besökare i Sundsvall
  • Fler möten/evenemang till Sundsvall

Näringslivsbolaget finns i Stadshusets entréplan. Tidigare drevs även upplevelserummet Stenstan Visitor Center på samma plan, den utställningen kan man nu ta del av på Sundsvalls Museum i Kulturmagasinet. I Näringslivsbolagest uppdrag ingår även Turistinformation, destinationssamarbete med Timrå och Ånge i Destination Sundsvall, samt digital besöksservice genom Visit Sundsvall

Bolaget arbetar även med möten och evenemang, samt inflyttningsservice gentemot företag som etablerar sig i Sundsvall, eller rekryterar personal utifrån. 

 

Moderbolaget Stadsbacken

Stadsbacken heter moderbolaget för samtliga kommunala bolag. Läs mer om Stadsbacken AB på Sundsvalls kommuns webb. 

 

Sidan uppdaterades 2021-07-28