Om oss

Näringslivsbolaget i Sundsvall AB bildades 1 januari 2012 och är ett helägt kommunalt bolag. Bolaget består av en avdelning för Näringsliv och en avdelning för Marknad. Uppdraget baseras på de ägardirektiv som har fastställts i kommunfullmäktige.

Bolagets styrelse är politiskt tillsatt och består av sju personer.

Näringslivsbolaget och upplevelsecentret Stenstan Visitor Center finns i Stadshusets entréplan. Integrerat med Stenstan Visitor Center finns också Turistbyrån och Visit Sundsvall som arbetar med försäljning och marknadsföring av vår destination. 

Andra områden i bolaget är Convention Bureau, inflyttningsservice och arbetet med Destination Sundsvall (Sundsvall, Timrå, Ånge).

Moderbolaget Stadsbacken

Stadsbacken heter moderbolaget för samtliga kommunala bolag, där Näringslivsbolaget har det operativa ansvaret för Stadsbackens marknadsföringsavtal med exempelvis elitidrottsföreningar och företag/personer som arrangerar varumärkesstärkande event och evenemang. Läs mer om Stadsbacken AB på Sundsvalls kommuns webb. 

Bolagets uppdrag handlar om att skapa goda förutsättningar för människor och företag att leva och verka i Sundsvall, samt skapa ett intresse för att besöka oss och ta del av allt som Sundsvall har att erbjuda i form av nöjen, evenemang, natur- och fritidsupplevelser.

I vår folder om Näringslivsbolaget får du en kort beskrivning av vårt uppdrag och prioriterade områden.

Sidan uppdaterades 2020-02-03