Marknadsföringsavtal

Evenemang/konferenser som sker:

Januari, februari, mars – Sista ansökningsdag: 15 november

April, maj, juni – Sista ansökningsdag: 15 februari

Juli, augusti, september – Sista ansökningsdag: 15 maj

Oktober, november, december – Sista ansökningsdag: 15 augusti

Ansökt belopp ska motsvara värdet på de motprestationer du föreslår.


Grundläggande information

Datum ska följa de datum ovan
Datumets deadline har passerat
Ogiltig
Organisationsnumret ska bestå av 10 siffror
Ogiltigt organisations nummer
Ogiltig telefonnummer
Ogiltigt avtalsbelopp
Telefonnumret ska börja med riktnummer (+46)
Ogiltig telefonnummer
Ska vara en korrekt mailadress
Ogiltig email
Ogiltig adress
Ogiltig postnummer
Ogiltig stad

Projektinformation

Fyll i en beskrivning
Ogiltig antal deltagare
Redogör vilka städer/regioner/länder du uppskattar att besökarna kommer ifrån.
Ogiltig antal besökare
Redogör för evenemangets kostnader och intäkter
Ogiltig stad
Sociala medier, hemsidor, skyltar, annonser, banners, dräktreklam etc.
Ogiltig stad
Företagstävlingar, träningsmöjligheter, föreläsningar etc.
Ogiltig stad
Ogiltig stad
Ogiltig stad
Ogiltig stad

Inskick av formulär

Ogiltig stad
Ogiltigt