Vårt uppdrag

”I Näringslivsbolaget vill vi att människor ska känna stolthet över att leva, bo och verka i Sundsvall. Därför ska bolaget vara en självklar drivkraft i att skapa tillväxt, ge goda förutsättningar för nyetableringar, fler besökare samt utveckla och stötta befintliga företag.”

Vår verksamhetsidé beskriver på ett bra sätt det arbete som ska utföras i bolaget. Grunden för vår verksamhetsidé är våra ägardirektiv som är fastställda och beslutade av kommunfullmäktige.

Näringslivsbolaget har dessutom fått uppdraget att samordna genomförandet av Sundsvalls nya näringslivspolitiska program, och ansvarar även för uppföljning och rapportering gällande programmet. Det här uppdraget kommer att genomsyra verksamheten i Näringslivsbolaget på alla plan kommande år.

Utifrån ägardirektiven har bolagets styrelse i samarbete med Näringslivsbolagets ledningsgrupp utarbetat affärs- och verksamhetsplaner för arbetet i bolaget.

Det har utmynnat i fyra prioriterade områden:

 • Befintliga företag
  Bolagets uppdrag är att besöka och kartlägga redan befintliga företag i Sundsvall för att kunna identifiera deras tillväxthinder och behov och därefter erbjuda bra service. Näringslivsbolaget skapar vid behov utvecklingsråd eller andra aktiviteter och utbildningar beroende på vad företagen efterfrågar. Våra ”tidiga kundmöten”, är en del av kommunens Servicegaranti och även en viktig del i vår service. Det handlar om att företagare som behöver flera tillstånd, snabbt får träffa handläggare och förvaltningar vid ett och samma tillfälle för att snabba upp processen.
 • Etableringar
  I bolagets uppdrag ingår att ge stöd och service till de personer som funderar på att starta eget företag. Tillsammans med andra myndigheter, organisationer och nätverk samverkar vi för att ge bästa förutsättningarna för företag att förlägga sin verksamhet i Sundsvall. Bolaget har varit involverad i drygt 60 etableringar och 300 nya arbetstillfällen sen 2012.
 • Besöksnäring
  En fördubblad omsättning för besöksnäringen 2021. Det är det högt ställda huvudmålet för det breda arbete som görs inom det här affärsområdet. Siffrorna visar att vi är på god väg att infria det målet. Att antalet gästnätter och omsättningen inom handel och restauranger ökar starkt bevisar att Sundsvall är på väg att bli ett riktigt attraktivt besöksmål. Vår turiststrategi, Sundsvall Convention Bureau, Destinationssamarbetet med Ånge och Timrå, samt vårt arbete med marknadsföringsavtal med elitidrott och evenemangsarrangörer är andra viktiga arbetsfält inom området besöksnäring.
 • Nätverk
  Näringslivsbolagets företagarfrukostar den sista onsdagen varje månad, lockar alltid uppemot 200 besökare. Vi vet även att det här har utvecklats till en mötesplats där det skapas varaktiga affärsförbindelser och görs konkreta affärer. Men Näringslivsbolaget söker hela tiden nya samarbetspartners och nätverk, både på hemmaplan och i andra kommuner och länder, för att bidra till att utveckla Sundsvall. På samma sätt förmedlar vi nätverkskontakter och information till våra företagare, föreningar, arrangörer och andra kommunala instanser.