Webbaserat utbildningsprogram för företag 
inom besöksnäringen

Mot bakgrund av rådande situation erbjuder vi i Destination Sundsvall tillsammans med Höga Kusten och  Jämtland Härjedalen Turism ett webbaserat utbildningsprogram för besöksnäringen i regionen.

Programmet vänder sig till företag inom besöksnäringen och deltagande företag får via Region Västernorrland finansiering med 70% av den faktiska personalkostnaden (lön och lagstadgade sociala avgifter) för upp till 10 anställda. Lönen är maximerad till 29 000 SEK per månad och syftet är dels att ge företagen ekonomisk avlastning och dels att erbjuda en relevant utbildning för framtiden. I det totala stödet utbetalas med 50% vid kursstart och 50% efter fullföljd utbildning. 

Webbutbildning utan finansiering

Om du vill gå webbutbildningen utan företagsstöd ansöker du på samma sätt,  förutom att skicka in lönespecifikation eller motsvarande bilagor.

Utbildningens upplägg

Utbildningen är på heltid och  uppdelad i 3 moduler där varje modul är 2 veckor, totalt 6 veckor (4 maj-12 juni). Du kan välja att gå alla 6 veckor eller välja de block som passar bäst. Det är också möjligt att låta olika personer ur personalen att gå olika moduler. 

Utbildningspassen sker måndag-torsdag (09.00-11.45), men eftersom passen filmas går det att genomföra dessa delar under andra tider. Eftermiddagar och fredagar ägnas åt självstudier där kunskap från föreläsningarna kan appliceras på det egna företaget. En fjärde modul kan komma att erbjudas beroende på läge och era önskemål. 

TIPS. Sök så många moduler som möjligt. Det går att avstå att gå dem, men det går inte att söka dem i efterhand. Läs mer kring vanligt förekommande frågor och funderingar kring utbildningen. 

Innehåll

Modul 1 (Måndag 4:e maj-fredag 15:e maj) Säljande värdskap

Övergripande innehåll

 • Svensk turism och värdskap
 • Värdskap ur ett internationellt perspektiv
 • Värdskap/ kundbemötande och sälj. Hur hänger det ihop?
 • Framtidens besökare

Modul 2 (Måndag 18:e maj- fredag 29:e maj) Kommunikation och marknadsföring

Övergripande innehåll

 • Varumärke
 • Filma för webb och sociala medier
 • Digital annonsering
 • Webb och sökmotoroptimering

Modul 3 (Måndag 1 juni – fredag 12:e juni) Affärsdrivande företagande

Övergripande innehåll

 • Produktutveckling
 • Juridik
 • Företagsekonomi
 • Ledarskap i förändring

Ansökan

Utbildningsstart 4 maj
Sista ansökningsdag 28 april

Vem kan få stöd?

Företag inom besöksnäringen
Små och medelstora företag med max 249 anställda och har en årsomsättning om högst 50 miljoner euro eller en årlig balansomslutning om högst 43 miljoner euro.

Hur stort stöd kan man få?

Deltagande företag får finansiering med 70 procent av den faktiska personalkostnaden (lön och lagstadgade sociala avgifter) för upp till 10 anställda.
Lönen är maximerad till 29 000 SEK per månad. För personal som har ersättning för korttidsarbete gäller att man får ersättning för den faktiska lönekostnaden man har.

Hur ansöker jag?

 1. Ladda ner pdf – Ansökan utbildning besöksnäring 
 2. Skriv ut och underteckna
 3. Skicka ansökan via e-post eller vanlig post.

E-post: utveckling@sundsvall.se 
Scanna eller fota av din ansökan med underskrift och skicka den tillsammans med lönespecifikation eller anställningsavtal på de personer som ska gå utbildningen.

Post:
Skicka in den underskrivna ansökan tillsammans med lönespecifikation eller anställningsavtal på de personer som ska gå utbildningen.

Näringslivsbolaget Sundsvall
Centralgatan 8
852 32 Sundsvall

Vid frågor kontakta 

Tomas Agner
070-183 67 30
tomas.agner@sundsvall.se
Destination Sundsvall

Hans Holmgren
073-280 75 73 
hans.holmgren@sundsvall.se
Destination Sundsvall