Inflyttningsservice

Det är mycket som ska falla på plats när ett företag, eller en verksamhet ska etablera sig på en ny ort eller nyanställa från någon annan del av landet. För en arbetsgivare kan processen med att lösa alla praktiska detaljer för nyinflyttade medarbetare vara tidskrävande och riskerar att ta fokus från kärnverksamheten.

Det är därför vi i erbjuder ett rekryteringsstöd till arbetsgivare i form av ”inflyttningsservice” genom vår inflyttningslots, en helt kostnadsfri service dessutom. Du kan läsa mer om denna service här!