AkzoNobel i Sundsvall tillverkar produkter du möter varje dag

Jozo salt eller Nordsjö färg är kanske varumärken som du känner till, de är båda exempel på produkter som kemiföretaget AkzoNobel tillverkar. I Stockvik har AkzoNobel omkring 450 anställda och är därmed en av Sundsvallsregionens största arbetsplatser och som globalt företag har de ofta besök från exempelvis Holland och USA.

AkzoNobel är det svensk-nederländska företaget som är en ledande färgtillverkare i världen och en stor producent av specialkemikalier och limsystem. Företaget är en stor koncern som verkar i 80 länder, har 46 000 anställda och det finns 200 fabriker runt om i världen liknande den i Stockvik. Europa utgör företagets största marknad med 40 procent, och i Sverige har AkzoNobel störst närvaro i Malmö, på västkusten och i mittsverige.

HÅLLBARHET OCH INNOVATION DRIVER UTVECKLINGEN FRAMÅT

AkzoNobel tillverkar produkter som du möter flera gånger varje dag. Företaget har tre huvudområden: konsumentfärg, specialfärger som är anpassade för till exempel flygplan, broar eller annan industrianvändning samt specialkemikalier som finns i till exempel asfalt och tvättmedel. Samtliga områden drivs av ett stort fokus på hållbarhet och innovation.

Det gäller att hitta nya lösningar som är hållbara och driva på den utveckling som är ledande. Eftersom vi är ett kemiföretag med inbyggda risker i verksamheten tar vi ett stort ansvar och arbetar förebyggande för att det inte ska hända några olyckor. Hälso- och miljöfrågor är något som ligger till grund för allt vi gör, säger Åsa Sjöström, platschef AkzoNobel Surface Chemistry i Stockvik.

VIKTIGA VARDAGSPRODUKTER FRÅN SUNDSVALL

En av AkzoNobels viktigaste produkter i Stockvik är Expancel som endast tillverkas i Sundsvall. Expancel är en liten platskula i storleken 10-50 mikrometer. Inne i plastkulan ligger en droppe av drivgas som har ett tryck som vid en viss temperatur ökar storleken upp till 50 gånger i volym. Det medför att plasten mjuknar och Expancelprodukten kan därför liknas vid en ballong.

Expancel är en produkt som möjliggör en hel del applikationer som du möter varje dag. Man kan till exempel använda produkten i strukturtapeter där den färg som innehåller Expancel kommer att ”bukta ut” i tapeten. Ett av de viktigaste användningsområdena för produkten är som ingrediens i vin- och spritkorkar. Då blandas söndermalda korkbitar med Expancel som gör att korken blir tät, säger Åsa Sjöström.

På den ”övre fabriken” i Stockvik, Surface Chemistry, tillverkas ytaktiva kemikalier med många användningsområden. Bland annat produceras en produkt som blandas in vid asfalttillverkning för att göra vägbeläggningen mer hållbar. Här framställs också kemikalier till rengöringsmedel och till gruvindustrin.

AkzoNobel har även en kloratfabrik med en lång historia i Stockvik. I fabriken tillverkas natriumklorat som används av massa- och pappersindustrin för att bleka pappersmassa. Anledningen till att man började tillverka natriumklorat i Stockvik var just för att det fanns billig energi och framtagandet av natriumklorat är energikrävande.

Åsa är kemiingenjör i grunden och har jobbat inom företaget i 12 år, hon tycker det är roligt att berätta om kemins betydelse för att få människors vardag att fungera.

Kemi är för många abstrakt och kan vara svårt att förstå. Men kemi finns som viktiga ingredienser i allt vi har omkring oss, i alla vardagsprodukter – överallt. Och kemi behövs, det är där vi hittar lösningarna på många av samhällets hållbarhetsutmaningar. Jag är stolt över att jobba på AkzoNobel, verksamheten har utvecklats stort genom åren och är idag en attraktiv arbetsplats, säger Åsa Sjöström.