Marknadsföringsavtal för

evenemang, möten och elitidrott

Marknadsföringsavtal

Marknadsföringsavtal för evenemang, möten och elitidrott

Om ditt evenemang, ditt möte eller den elitidrott du representerar uppfyller de krav som finns att läsa i våra riktlinjer, har du möjlighet att fylla i en ansökan och sluta ett marknadsföringsavtal med Stadsbacken AB.

Från och med 1 januari 2015 gäller nya rutiner för ansökningar avseende marknadsföringsavtal  för evenemang och konferenser/kongresser.
Ansökningarna kommer att behandlas fyra gånger per år.

Följande ansökningstider gäller från och med 2015 och framåt.

Evenemang/konferenser som sker:

Januari-mars – Sista ansökningsdag: 15 november

April – juni – Sista ansökningsdag: 15 februari

Juli-september – Sista ansökningsdag: 15 maj

Oktober-december – Sista ansökningsdag: 15 augusti

Ansökningsblankett Evenemang

Marknadsföringsavtal elitidrott

Föreningsbidrag

Evenemang – återrapportering efter genomfört evenemang

Ansökningarna hanteras av Stadsbackenkoncernens marknadsgrupp. Gruppen består av representanter från Stadsbackens dotterbolag. När beslut är fattat skickas detta ut via brev till er.