Marknadsföringsavtal

Marknadsföringsavtal för evenemang och elitidrott

Om ditt evenemang eller den elitidrott du representerar uppfyller de krav som finns att läsa i våra riktlinjer, har du möjlighet att fylla i en ansökan och sluta ett avtal med Kommunstyrelsen. 

Ansökningarna hanteras av kommunens marknadsråd. Gruppen består av representanter från bland annat kommunstyrelsen och Stadsbackens dotterbolag. När beslut är fattat skickas detta ut via brev till er.

Tänk på:
Om du ansöker om ett marknadsföringsavtal värt över 50 000 kronor, måste du lämna in din senaste årsredovisning tillsammans med ansökan.

Följande ansökningstider gäller:

Evenemang som sker:

Januari, februari, mars – Sista ansökningsdag: 15 november

April, maj, juni – Sista ansökningsdag: 15 februari

Juli, augusti, september – Sista ansökningsdag: 15 maj

Oktober, november, december – Sista ansökningsdag: 15 augusti

 

Du kan också söka ett föreningsbidrag till din förening. Du hittar mer information på Sundsvalls Kommuns hemsida föreningsbidrag.

Vid frågor kring marknadsföringsavtalet kontakta Hans Holmgren, sponsoravtal@sundsvall.se.

Sidan uppdaterades 2021-03-22