”DIGG” kan bli ännu större än planerat

”DIGG” ska bli populärnamnet på den nya Myndigheten för digital förvaltning. Den nya logotypen presenterades för första gången på Näringslivsbolagets företagarfrukost, och där avslöjades också att organisationskommitténs ordförande Bengt Kjellson äskat ytterligare 50 miljoner kronor från regeringen för att kunna vidga myndighetens uppdrag, vilket skulle kunna betyda att antalet anställda blir betydligt fler än de 70 som kommunicerats. Lokalkontoren för Gullers och Experis fanns också representerade för att beskriva sina roller i etableringsprocessen. Se intervjun här.