Dynamo Sundsvall

Tillväxtverket delfinansierar ”Dynamo Sundsvall – ett affärsutvecklingsprojekt på rull” med drygt 9 miljoner kronor. Tillsammans med Region Västernorrlands, Sundsvalls kommuns och ett 20-tal föreningars och företags insatser i form av pengar och arbetstid, så omfattar projektet cirka 20 miljoner kronor.

Projektet kommer pågå under tre år (2020-2023), och under den tiden ska olika spännande banor för terrängcykling anläggas i området kring Friluftscentrum Södra berget. Förutom rena motionsbanor, så planeras så kallade ”flowbanor” och även en XCO-bana, den typ av tävlingsbana som används i olympiska sammanhang. Tre asfalterade ”Pumptracks” ska anläggas i tre kommundelar i Sundsvall, och hela konceptet kan också kopplas ihop med S:t Olavsleden, och den nyligen öppnade Downhillbanan i Sundsvalls slalombacke.

– ”Det här blir en helt ny och spännande reseanledning till Sundsvall, och dirigerar förstås privatturism till ett av Sundsvalls finaste naturområden – Södra berget. Men framför allt har projektet potential att skapa affärsutveckling i form av både nya företag och befintliga företag som kan utveckla produkter och tjänster för att möta upp de behov som efterfrågas inom det här området, säger Anna Borggren, marknadschef på Näringslivsbolaget”.

Som ett led i att skapa nya företag och affärsmöjligheter inom cykelsegmentet, är tanken att med start redan hösten 2020 inleda en affärsutvecklingsserie med syfte att öka konkurrenskraften för små och medelstora företag inom besöksnäringen och skapa hållbar tillväxt med hjälp av nya affärsmodeller och utvecklade affärsidéer, anpassade utifrån cyklisternas behov. I affärsutvecklingsserien kommer ett 20-tal företag få möjlighet till utbildning, coachning, workshops och inspirerande studiebesök och föreläsningar. Året därpå får minst tio företag möjlighet att gå vidare till en ”specialiseringsserie” för att vidareutveckla sina affärsidéer. Mer information kring detta kommer under hösten. 

Projektet som fått namnet ”Dynamo” kommer pågå i 3 års tid. Vad själva cykelanläggningen ska heta är ännu inte klart men du är välkommen att följa oss på resan via våra sociala kanaler för Dynamo Sundsvall.   

Om du har frågor kring projektet kan du kontakta oss inom projektgruppen:
Projektledare Vincent Arvidsson på 070-190 44 78
Affärsutvecklare Kenneth Eriksson  070-100 19 19
Destinationsutvecklare Tomas Agner 070-183 67 30
Kommunikation & Marknad Jessica Krigsman 070-190 11 73
Friluftsstrateg Kultur & Fritid Anders Erlandsson 073-398 03 70