Dynamo Sundsvall

Europeiska unionen delfinansierar ”Dynamo Sundsvall – ett affärsutvecklingsprojekt på rull” med drygt 9 miljoner kronor. Tillsammans med Region Västernorrlands, Sundsvalls kommuns och ett 20-tal föreningars och företags insatser i form av pengar och arbetstid, så omfattar projektet cirka 20 miljoner kronor.

Vad händer i projektet?

Byggnad av leder och pumptrack
Just nu byggs nya leder på Södra berget i olika svårighetsgrader. Teknikbanan har färdigställts och är cyklingsbar.
I Ortviksparken har projektets första pumptrack avslutats och en invigning kommer att hållas.

Varumärkesarbete
I projektet har marknads- och varumärkesplaner tagits fram för att på ett effektivt sätt kunna marknadsföra cykelanläggningen när den står färdig. 

Affärsutvecklingsutbildning Del 2 
Affärsutveckling Del 2 har genomförts. Deltagarna har fått lära sig mer om cykelturism för att utveckla sina affärsidéer anpassade efter cyklisternas behov.

Bandesign
Under 2020 blev det klart med en bandesigner för projekt Dynamo Sundsvall.
Det blev Sweden Mountainbike som kommer ansvara för bandesign och projektering av cykelarenan som ska stå klar 2023. Sweden Mountainbike har lång erfarenhet av cykling och har bland annat designat och byggt Torsby Skidtunnel samt arbetat med Biking Dalarna och Sigtuna Bike Arena. De arbetar hela vägen från idé till genomförande. Inom bolaget arbetar några av landets mest namnkunniga personer inom cykelbranschen. Besök deras hemsida för att läsa mer och se deras tidigare arenabyggen.

För mer information kring bandesign. Kontakta projektledare Vincent Arvidsson, vincent.arvidsson@sundsvall.se eller projektets affärsutvecklare Kenneth Eriksson, kenneth.eriksson@sundsvall.se.

Ladda ner en översikt av ledbygget
Nu har en översikt för ledbygget tagits fram där de olika delarna beskrivs. Du som vill veta mer kan ladda ner en PDF för bandesignen.
Ladda ner en lågupplöst PDF för bandesignen här.

Bakgrund till bandesign
I denna översikt har Sweden Mountainbike ritat in förslag på placering och dragning av de leder som efterfrågats i projektet:
Utsiktsled
XCO-bana
Motionsspår
Flowleder
Enduroleder
Skills Trail och Skills Area

Utmaning
Utmaningen har varit att hitta ett system som ger utrymme för de önskade lederna, minimerar intrång på övriga leder och aktiviteter i områden och samtidigt säkerställer att vi kan skapa underhållande cykling som möter upp målen för projektet.

Förslaget i korthet
I det presenterade förslaget skapas ett tydligt center vid Raststugan. Härifrån utgår merparten av alla leder med undantag för endurolederna som har sina startpunkter på norra sidan av berget.

Med detta system av leder ser vi att vi möter projektets målsättningar att skapa underhållande och lekfulla cykelleder som på bästa sätt samverkar med övriga aktiviteter på Södra Berget. I förslaget är också hänsyn taget till att nå ett så effektivt utnyttjande av marken som möjligt. Därför har vi skapat en hög koncentration av cykelleder i vissa delar av området, medan andra områden är helt eller delvis fria från cykelleder. Samtliga leder har utvärderats i terräng.

– ”Vi är genuint glada, både över uppdraget och den satsning som Sundsvall har påbörjat. Det saknas en ordentlig mötesplats för MTB-cyklister i den delen av landet och av det vi sett har projektgruppen gjort ett mycket seriöst förarbete med Dynamo Sundsvall. Nu återstår grovjobbet med att handgripligen anlägga banor och hitta en struktur som matchar den målgrupp man vill nå. Då kommer Sundsvall garanterat att ta en stark plats på cykelkartan. Och av det vi sett i terrängen så finns mycket goda möjligheter att forma en produkt med stark besöksanledning, säger Andreas Danielsson och Per Hagdahl, från Sweden Mountainbike”.

Tidigare delar i projektet

Affärsutvecklingsutbildning del 1
Under utbildningen påbörjas din resa som blivande turismföretagare. Du kommer att få exempel på hur man kan leva som cykel-entreprenör, hur du kan starta och hur du kan växa. Du får lära dig hur du identifierar din målgrupp och blir cykelvänlig, hur du ska räkna fram pris på det du säljer samt smarta och enkla sätt att marknadsföra dig. Du kommer också att få ta del av framtidsspaningar, trender och de möjligheter som pandemin skapat för cykelbranschen och cykelentreprenörer.

Upphandling Affärsutveckling
Affärsutvecklingsserien ska bidra till att utveckla företagare inom turism och cykelturism. Bike in Bergslagen vann upphandlingen, läs mer om dem här.

Följeforskning
En följeforskare till projektet har anlitats. Följeforskaren ansvarar för en fortlöpande extern utvärdering från projektets start till mål, där
den viktigaste uppgiften är att bidra till att projektet bättre styr mot sina mål.

Om projekt Dynamo Sundsvall – Ett affärsutvecklingsprojekt på rull

Projektet kommer pågå under tre år (2020-2023), och under den tiden ska olika spännande banor för terrängcykling anläggas i området kring Friluftscentrum Södra berget. Förutom rena motionsbanor, så planeras så kallade ”flowbanor” och även en XCO-bana, den typ av tävlingsbana som används i olympiska sammanhang. Tre asfalterade ”Pumptracks” ska anläggas i tre kommundelar i Sundsvall, och hela konceptet kan också kopplas ihop med S:t Olavsleden, och den nyligen öppnade Downhillbanan i Sundsvalls slalombacke.

– ”Det här blir en helt ny och spännande reseanledning till Sundsvall, och dirigerar förstås privatturism till ett av Sundsvalls finaste naturområden – Södra berget. Men framför allt har projektet potential att skapa affärsutveckling i form av både nya företag och befintliga företag som kan utveckla produkter och tjänster för att möta upp de behov som efterfrågas inom det här området, säger Anna Borggren, marknadschef på Näringslivsbolaget”.

Som ett led i att skapa nya företag och affärsmöjligheter inom cykelsegmentet, är tanken att med start hösten 2021 inleda en affärsutvecklingsserie med syfte att öka konkurrenskraften för små och medelstora företag inom besöksnäringen och skapa hållbar tillväxt med hjälp av nya affärsmodeller och utvecklade affärsidéer, anpassade utifrån cyklisternas behov. I affärsutvecklingsserien kommer ett 20-tal företag få möjlighet till utbildning, coachning, workshops och inspirerande studiebesök och föreläsningar. Året därpå får minst tio företag möjlighet att gå vidare till en ”specialiseringsserie” för att vidareutveckla sina affärsidéer. Mer information kring detta kommer under hösten.

Projektet som fått namnet ”Dynamo” kommer pågå i 3 års tid. Vad själva cykelanläggningen ska heta är ännu inte klart men du är välkommen att följa oss på resan via våra sociala kanaler för Dynamo Sundsvall.

Om du har frågor kring projektet kan du kontakta oss inom projektgruppen:
Projektledare Vincent Arvidsson på 070-190 44 78
Affärsutvecklare Kenneth Eriksson  070-100 19 19
Kommunikation & Marknad Jessica Krigsman 073-360 92 86
Friluftsstrateg Kultur & Fritid Anders Erlandsson 073-398 03 70