Inflyttningsservice

Anmälan "Lär känna din stad"

Inflyttningsservice

Det är mycket som ska falla på plats när ett företag, eller en verksamhet ska etablera sig på en ny ort eller nyanställa från någon annan del av landet. För en arbetsgivare kan processen med att lösa alla praktiska detaljer för nyinflyttade medarbetare vara tidskrävande och riskerar att ta fokus från kärnverksamheten.

Det är därför vi i erbjuder ett rekryteringsstöd till arbetsgivare i form av ”inflyttningsservice” genom vår inflyttningslots, en helt kostnadsfri service dessutom.

Vi hjälper personen som ni vill/ska anställa att komma över trösklarna för att kunna tacka ja och flytta till Sundsvall. Det kan röra frågor som exempelvis boende, skola, fritidsaktiviteter och barnomsorg.

Vi är även ett stöd när det exempelvis handlar om att hitta sysselsättning till medflyttande och självklart kan vi arrangera förhandsbesök på den nya orten så att medarbetaren/medflyttaren får känna in miljön, människorna och den nya tillvaron i Sundsvall. Se det som ett led i er förhandling.

Kandidaten eller medarbetaren, med eventuell familj, får hjälp kring praktiska frågor inom bostadsmarknad, rekryterings- och bemanningsföretag, utbildningsanordnare och fritidssysselsättningar och får dessutom möjlighet att upptäcka sin nya ort. Vi kan också vara ett stöd vid större rekryteringsaktiviteter.

Orientera dig och hitta det område som passar dig att bo i! Vi har nu också lanserat en digital inflyttningstjänst för dig som vill flytta till Sundsvall. Sök på pendlingsavstånd, genomsnittliga försäljningspriser, skolor och dagis, du kan också filtrera på dina intresseval. https://www.valkommen-hit.se/sv/sundsvall/start

I tidningen Välkommen hem till Sundsvall och Ny i stan får du som nyss flyttat hit – eller överväger att göra det – en bra bild av staden Sundsvall, vårt utbud av skolor, fritidssysselsättningar, kommunikationer, inflyttningsservice och mycket annat.

Om vi inte kan besvara dina frågor direkt, så försöker vi ta reda på svaren för att sedan återkomma och lotsa dig till rätt person.